Tên đơn vị: Trường Tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 1

- Địa chỉ:  Số 10 Lương Văn Chánh Khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

- Ngày thành lập: 16 tháng 08 năm 2000, theo Quyết định số: 655/QĐ-GDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Phú Yên.

- Số điện thoại: 0573. 858.456

- Tổng số CB-GV-CNV: 56 đ/c; Nữ: 44đ/c. Trong đó: Biên chế 54, Hợp đồng 02; Được chia ra: CBQL 03; GV 47; CNV 06.

- Tổng số đảng viên: 35. Trong đó Chính thức: 35; Dự bị: Không; Chi ủy: 03

* Đ/c Huỳnh Xuân Mận: Nguyên Hiệu trưởng, đã lãnh đạo nhà trường từ những ngày đầu thành lập đến khi nghỉ hưu (tháng 10 năm 2012).

Cơ cấu tổ chức: ( thời điểm tháng 11/2012)

- Ban giám hiệu và Chi ủy:

STT

Họ và tên

Chức danh

TĐ Chuyên môn

Số điện thoại

01

Nguyễn Tuấn Tài

HT, BTChi bộ

ĐH SPTiểu học

01687886014

02

Nguyễn Thị Phin

P. HT, P. BTCB

ĐH SPTiểu học

0977746658

03

Đặng Văn Lan

Chi ủy viên

ĐH SPTiểu học

0987464214

04

Tô Thanh Nhất

Phó hiệu trưởng

ĐH SP Ngữ văn

01236906999

           

- Ban chấphành CĐCS:

STT

Họ và tên

Chức danh

TĐ Chuyên môn

01

Thái Doãn Huy

CT. CĐCS

CĐSP NN

02

Võ Thị Hoa Liễu

P. CT
, T. Ban TTND

ĐH SPTH

03

Nguyễn Thị Thanh Mai

Ủy viên

ĐH SPTH

04

Lê Thị Chung          

Ủy viên

ĐH SPTH

05

Trần Thị Hoa

Ủy viên

ĐH SPTH

           

            - Tình hình CBVC và học sinh từ khi mới thành lập đến nay:

Năm học

Tổng số CB, GV-CNV

Nữ

Đảng viên

Tổng số HS

Nữ

HS DT

Nữ

Số lớp

HS giỏi

cấp tỉnh

2000-2001

52

39

14

956

446

194

61

30

8

2001-2002

53

39

17

941

457

172

56

30

9

2002-2003

57

44

19

857

433

157

51

28

4

2003-2004

57

44

20

812

472

164

54

28

4

2004-2005

56

43

22

769

434

156

50

28

18

2005-2006

52

39

23

755

394

163

52

28

6

2006-2007

51

38

23

669

279

151

48

27

8

2007-2008

53

40

23

672

296

154

51

27

5

2008-2009

53

40

26

694

304

171

71

27

6

2009-2010

53

44

27

700

308

177

74

28

3

2010-2011

53

44

29

695

338

183

90

29

14

2011-2012

53

44

31

722

341

192

92

30

16

2012-2013

55

44

34

730

352

192

98

31

31

2013-2014

54

43

35

736

350

194

100

31

8

2014-2015

56

44

35

732

348

190

99

30

 

 

Trường có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm và được đào tạo cơ bản. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100% trong đó trên chuẩn là 96,4 %. Chất lượng, số lượng học sinh khá, giỏi hàng năm  đều đạt trên 70%, tỉ lệ học sinh yếu kém được giảm dần hằng năm (dưới 3 %). Học sinh tham gia các hội thi do Huyện, Tỉnh tổ chức luôn đạt thành tích cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư xây dựng và mua sắm, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Trong nhiều năm liền trường luôn là con chim đầu đàn của ngành giáo dục huyện nhà.

Những thành tích nổi bật:

+ Chi bộ: Ba năm liền đạt TSVM.

+ Công đoàn trường: Ba năm liền đạt công đoàn VMXS

+ Liên đội: Luôn dẫn đầu trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của huyện, với nhiều mô hình mang tính giáo dục cao như: Nuôi heo siêu trọng để xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, “Sân trường tự quản” giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Xanh-Sạch Đẹp ...

+ Từ năm 2000 à 2005 trường tiên tiến cấp tỉnh.

+ Năm 2002 công nhận đạt chuẩn PC GDTH ĐĐT

+ Năm 2004  được Bộ GD&ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1.

+ Năm 2005 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

+ Năm 2015 được công nhận đạt chuẩn Chất lượng CSGD cấp độ 3.

                                                                                                 Nguyễn Tuấn Tài