Từ khi thành lập trường đến nay

Đón học sinh đầu cấp, năm học 2000-2001

Lễ tổng kết năm học 2000-2001